top of page

Hakkımızda

Airhmi, endüstriyel düzeyde Dokunmatik Hepsi Bir Arada Sistem ve Gömülü Platform Sistemi konusunda lider bir sağlayıcıdır. Ticari pazarlar. AIRHMI Visual Screen Creator, yapılandırılmış projeyi oluşturmak için kullanılan bir GUI Tasarımcısıdır (Grafik Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı). İnsan-Makine Grafik Arayüzlerini çok hızlı bir şekilde oluşturmak için sezgisel ve kullanımı kolay bir ortam sağlar. Değer zincirini kapsayan yeteneklerle ve   alarakEn son teknolojilerin tüm avantajlarından yararlanan Airhmi, ileri görüşlü özelliklere ve sınıfının en iyisi müşteri hizmetlerine sahip ürünler sunmaya kendini adamıştır.

Vizyon

Zaman Kazanın
Airhmi lcd ekranlar lcd ekran ve ekran sürme ile ilgili birçok fonksiyonu sizler için hazırladı. Bu sayede kolaylıkla
ekranla ilgili birçok işlevi yerine getirir. Tasarıma harcadığınız zaman ve para sizindir.

Hızlı Tasarım
airhmi ekranları ile projenizi çok hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Çünkü airhmi sizin için kolay bir arayüz ve hızlı prototipleme sunuyor.
Kolay Prototip
Airhmi ile kontrol etmek istediğiniz cihazları kolayca arayüzleyerek hızlı bir prototip oluşturmanıza olanak sağlar.

logo.png

Misyon

   HMI teknolojilerinin uygulanmasına çok dikkat edildi
Sanal asistanlar gibi tüketici kullanım durumlarında  . Bu mesajı tekrarlamak yerine, endüstriyel şirketleri etkileyen birkaç özel uygulamaya odaklanacağız.
Endüstriyel makine kontrolü bariz bir odak alanıdır. Petrol ve gazdan sağlık hizmetlerine kadar uzanan endüstrilerde kullanılan makinelerde genellikle arkaik kullanıcı arayüzleri bulunur ve bu da genellikle tesislerde en pahalı olan makinelerde üretkenliği azaltabilir.
konumlandılar. Son teknoloji ürünü HMI'yi bu varlıklara entegre etmek, birçok düzeyde yeni verimlilikler yaratabilir:
   Makine operatörleri, dokunsal teknolojilerden fiziksel geri bildirim almaktan veya giyilebilir cihazlar veya AR gözlükleri ellerini ve dikkatlerini birincil görevlerine odaklamak için serbest bıraktıkça yararlanır. Genellikle verimliliğin olabileceğinden çok daha önemli olan yeni güvenlik seviyelerine ulaşılır.

Bakım uzmanları, makine durumunu gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde görselleştirerek iş yüklerine öncelik vermelerini ve bireysel görevler için alet ve malzeme gereksinimlerini tahmin etmelerini sağlar. Uzaktan işbirliği ayrıca saha dışı uzmanların, aksi takdirde seyahat gerektirecek görevlerde yerel teknisyenlere danışmasına veya rehberlik etmesine olanak tanır.

Ankara Ofis: İvedik OSB mah. Melih Gökçek Bulvarı No:61 / 26-27 

Yenimahalle / ANKARA / TURKEY

Konya Ofis: Ferhuniye Mah. Hastane cad. NO:39/702

Selçuklu/ KONYA / TURKEY

(+90) 312 395 18 12

(+90) 534 302 69 83

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı: EYZA TEKNOLOJİ SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

Satıcı’nın Açık Adresi: İVEDİK OSB MAH. MELİH GÖKÇEK BLV. NO:61/27 YENİMAHALLE / ANKARA

Satıcı’nın Telefonu: (+90) 312 395 18 12

Satıcı Mersis veya Vergi Kimlik No: 3840604700

Satıcı E-Posta Adresi : info@eyzateknoloji.com

Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: MNG Kargo

 

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.2. Eyza Teknoloji Ses ve Görüntü Sistemleri Ltd. Şti. , işbu Sözleşme’de:

 İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Eyza Teknoloji’ye ait www.airhmi.com alan adlı web sitesinden Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

3.1. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Teslim Şartları:

Ürünün sevkiyatına Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesini takiben 2 iş günü içinde başlanacaktır.

4. MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

5. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

5.1. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Satıcı’ya aittir.

5.2. Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

5.3. Malın teslimine ilişkin Satıcı ile Alıcı’nın diğer yükümlülükleri işbu Sözleşme kapsamında ilgili maddelerde düzenlenmektedir.

6. ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. Alıcı, Site’de yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.3. Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

6.4. Alıcı, işbu Sözleşme’de belirlenen ve Satıcı tarafından belirtilen taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı’nın sorumlu olmayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

6.5. Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

6.6. Satıcı, Alıcı’nın Site’den duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği ürün adetlerine kısıt getirebilir. Alıcı’nın siteden yapılan duyurularda belirtilen adedin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı bu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde Satıcı’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

7.2. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

7.3. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade etmekle yükümlüdür. İlgili mevzuat çerçevesinde, malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

7.4. Alıcı’nın Sözleşme konusu mal veya hizmetin üçüncü bir kişiye teslimini talep etmesi halinde, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

7.5. Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir.

7.6. Satıcı, malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

9. CAYMA HAKKI

9.1. Alıcı, hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

9.2. Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde başlangıç tarihi olarak şunlar esas alınır:

a) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

b) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

c)Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün.

9.3. Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir.

9.4. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

9.5. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde mutat kullanım sınırları içinde kalmak suretiyle kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

9.6. Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Bu sözleşmede belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Aksi halde iade kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanacak olup; Satıcı, iade kargo bedelinden sorumlu değildir. Ancak, Alıcı’ya teslim edilen malın ayıplı olması halinde, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu değildir.

9.7. Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde, Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

9.10. Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda varsa, yan sözleşmeler de kendiliğinden sonra erer. Satıcı ve/veya Aracı Hizmet Sağlayıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.

10. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler).

b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri)ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan olduğu durumda Satıcı ile doğrudan iletişime geçebilir.

11.2. İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

12. MAL/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

13. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

14. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

14.1. İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Site’de yer alan Hesabım sayfasından veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.

14.2. Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Sitede yeralan Hesabım sayfası üzerinden, yukarıda belirten e-posta veya doğrudan Satıcı ile iletişime geçerek ulaştırabilirler.

14.3. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. YÜRÜRLÜK

15 (on beş) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

bottom of page