top of page

Değişkenlerin Birbirlerine Dönüşümleri

 

Airhmi ekranlar C programlama alt yapısını kullanmaktadır. Aşağıdaki fonksiyonlarda işlemler yapabilmek için çoğu zaman tip dönüşümlerine ihtiyacımız olacaktır. Tip dönüşümleri matematiksel ifadeler ve veriler arasında işlemler için gereklidir. Ayrıca verilerin variable nesnelerine kayıt edilmesi içinde tanımlanan variable ile aynı tipe dönüşmüş olması gerekir. Airhmi ekranı etkin bir şekilde kullanabilmek için bu konu oldukça önemlidir. Detaylı örnekler ile gerekli tüm dönüşümler hakkında detaylı bilgi verilecektir. Değişkenlerin dönüşümü için standart C kodları olan sprintf , atoi ve aof kullanılabilinir. Bunun yanında işlemleri daha kolay yapabilmek adına airhmi size hazır fonksiyonlar sunmaktadır. Aşağıdaki fonksiyonları kullanarak tip dönüşümleri yapabilirsiniz.

 

İnteger İfadeyi String(Char Dizi)’e Dönüştürme


Aİrhmi de integer ifadeler tam sayı değer alan 4 byte yer kaplayan değişkenlerdir.

int i;    i=5;


buradaki integer i ifadesini airhmi de bir label da göstermek için  veya char * olan bir alana veri olarak göndermek için dönüşüm yapmak ihtiyacı olabilir. Bu durumda Convert_IntToString fonksiyonunu kullanabilirsiniz.


void Convert_IntToString(int,char *)

İnteger değişkenleri char * dizisine dönüştürmek için kullanılır.


Örnek Kullanım:

#include “stk.h”

int i = 5;

char data[200];

 

Convert_IntToString(i,data);

LabelSet("Label1","Text",data);


Bu örnekte LabelSet fonksiyonu 3. Parametre olarak char * tipinde bir değişken kabul eder. i değişkenini doğrudan bu fonksiyona veremeyiz. Bundan dolayı Convert_IntToString fonksiyonu ile LabelSet fonksiyonu için gerekli olan char * tipine dönüştürmüş olduk.void Convert_FloatToString(float,char *)


Airhmide float ifadeler kullanımı oldukça yaygındır. Float ifadeleri Labelde göstermek veya başka bir fonksiyonda char * olarak kullanmak için dönüşüm yapmak gerekir.


Örnek Kullanımı:

#include “stk.h”float i = 5.2;

char data[200];

Convert_FloatToString(i,data);

LabelSet("Label1","Text",data);

 

void Convert_StringToInt(char ,int )


String(char *) ifadeleri integere dönüştürme işlemi, genelde bir yazı ile matemetiksel işlemlere tabi tutmak için kullanılır. Örneğin bir label değerini alıp 2 ile çarpıp başka bir label a yazalım.


#include “stk.h”

int i;

char data[200];

 

LabelGet("Label1","Text",data);

Convert_StringToInt(data,&i);

i = i * 2;

Convert_IntToString(i,data);

LabelSet("Label2","Text",data);

 

 

void Convert_StringToFloat(char ,float )

String virgüllü bir ifadeyi matematiksel işleme tabi tutma ihtiyacımız olabilir. Klavyeden girilen bir değeri çarpma bölme gibi işlemlere tabi tutmak için flat ifadeye çevirmek gerekir.

#include “stk.h”

float i;

char data[200];

 

LabelGet("Label1","Text",data);

Convert_StringToFloat(data,&i);

i = i * 2.5;

Convert_FloatToInt(i,data);

LabelSet("Label2","Text",data);

 

Convert_StringToFloat fonksiyonunda 2. Paremetre olarak float olmasının sebebi şudur, float değişken olan i nin değerini fonksiyon doldurup bize geri verir. Aslında burada pointer kullanılmıştır. Pointer ler konusunu bilmiyorsanız kısaca internetten araştırma yapabilirsiniz.

 

sprintf kullanımı


sprintf c de tip dönüşümleri veya ifadeleri birleştirme gibi birçok işlev için kullanılır.


Örnek 1:

char data[20];

int i = 5;

sprintf(data,”%d”,i); // integer olan i değerini char * a dönüştürmüş olduk.

 

Örnek 2:

char data[20];

int i = 5;

int k = 6;

sprintf(data,”%d%d”,i,k); // i ve k değerini tek bir değişkende char * olarak yazdık.

Data nın içeriği = 56 değeridir.

 

Örnek 3:

char data[20];

float i = 5.2;

int k = 6;

sprintf(data,”%f%d”,i,k); // i ve k değerini tek bir değişkende char * olarak yazdık.

data nın içeriği = 5.26 değeridir.

 

sprintf in diğer kullanımları için internete bolca örneği vardır.

 

atoi kullanımı 


atoi C programlama dilinde bir fonksiyondur ve bir karakter dizisini (string) tam sayıya dönüştürmek için kullanılır. Genellikle, karakter dizileri kullanıcı girişi veya dosya okuma gibi yerlerden alınan verileri işlerken kullanılır.

 

atoi fonksiyonunun basit bir kullanım örneği:

 

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main() {

    char str[] = "12345";

    int number = atoi(str);

    return 0;

}

 

Bu örnekte, "12345" karakter dizisi atoi fonksiyonuna geçirilir ve bu dizeyi tam sayıya dönüştürür. Sonuç olarak, number değişkeni 12345 olur. Artık integer olarak number değişkeni üzerinden işlemler yapabilirsiniz.

 

atof kullanımı

       

atof fonksiyonu C programlama dilinde bir diğer sık kullanılan fonksiyondur. Bu fonksiyon, bir karakter dizisini (string) ondalıklı sayıya dönüştürmek için kullanılır.

 

atof fonksiyonunun basit bir kullanım örneği:

 

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main() {

    char str[] = "3.14";

    double number = atof(str);

        return 0;

}

 

Bu örnekte, "3.14" karakter dizisi atof fonksiyonuna geçirilir ve bu dizeyi ondalıklı sayıya dönüştürür. Sonuç olarak, number değişkeni 3.14 olur.

 
11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page